SCOUTCENTRUM "DE EENDENKOOI"

voor scouting, jeugd, training en vorming

Duurzaamheid.

Scoutcentrum de Eendenkooi maakt bij keuzes voor inrichting of investeringen steeds een bewuste afweging waarin zorg voor de natuur en duurzaamheid een belangrijk ijkpunt zijn.  In dit kader hebben we bij de inrichting van ons scoutcentrum in 2014 en 2015 een aantal stappen gezet:

1. De blokhut is gebouwd met hout met het FSC keurmerk, zodat we zeker zijn van verantwoord bosbeheer.
2. Op ons terrein wordt het hemelwater niet afgevoerd op het riool, maar afgevoerd naar de omliggende sloten. Dit voorkomt verdroging van het terrein, maar ook kosten van reiniging van afvalwater.
3. De douches zijn uitgerust met start-stop mechanismes. Hiermee wordt het gebruik van schaars drinkwater beperkt en besparen we op de fossiele energie die voor de verwarming nodig is.
4. Op het dak van de nieuwe blokhut zijn zonnepanelen aangebracht. Hiermee kan het scoutcentrum zelf voorzien in circa 35% van de benodigde elektrische energie.
5. Voor de beplanting van het erf is gekozen voor diversiteit die het eco systeem bevordert. Juist de diversiteit van beplanting levert een bijdrage aan de insectenstand (met name bijen) en de vogelstand. Op het erf tref je een gevarieerde begroeiing aan die goed aansluit op de oude boerderij functie van ons scoutcentrum. Bloemen, kruiden, bessen, heesters en fruitbomen zorgen voor een gevarieerde begroeiing. De erfafscheidingen worden bewust uitgevoerd met hagen, heesters en takkenhagen.
6. Voor de verlichting maken we gebruik van LED verlichting, deels op basis van sensoren. Led verlichting is energie zuinig, met sensoren bereiken we dat de verlichting niet onnodig brandt.

De besprekingen met de Witte Roos en Fonds1818 hebben ons nog bewuster gemaakt dat we met ons scoutcentrum duurzaamheid en zorg voor de natuur nadrukkelijk willen uitdragen. Dit krijgt zowel informatieve als educatieve aspecten:
1.           Op onze website richten we een speciaal tabblad in met informatie over duurzaamheids aspecten rond ons scoutcentrum.
2.          In onze nieuwsbrieven besteden we aandacht aan de keuzes die we hiervoor op het scoutcentrum maken.
3.           Op ons erf en in onze de boerderij en de nieuwe blokhut plaatsen we educatieve informatie-kaarten waarin we de bovengenoemde 6 punten toelichten. Hierdoor worden onze bezoekers op logische plaatsen bij herhaling gewezen op de keuzes die we als scoutcentrum maken.

©2015 All Rights Reserved.

Scoutcentrum "De Eendenkooi" - Marie Heinenweg 6 - 2533 SX Den Haag